Litteratur

  • Bohrn, Erik & Westlund, Per-Olof: S:t Nicolaus och S:t Clemens, Visby, Gotland / Sveriges kyrkor; 169; Gotland

Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1976

 

  • Cnattingius, Nanna & Lars: Ruiner: historia, öden och vård

Stockholm : Carlsson, 2007

 

  • Edman, Victor: En svensk restaureringstradition.

Stockholm: Byggförlaget 1999

 

  • Unnerbäck, Axel: Kulturhistorisk värdering av bebyggelse

Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag 2002