S:t Nicolai väg in i 2000-talet

S:t Nicolai kyrkoruin i Visby är en av de största ruinerna och dominerar stadens norra delar. Ruinen utgör dessutom en viktig del av Världsarvet Hansestaden Visby. I mer än 100 år har S:t Nicolai använts som teater- och musikarena, så företeelsen har en lång och gedigen tradition som kulturell mötesplats.

Ruinen är en fast fornlämning och lyder under kulturminneslagen. Ruinen ägs av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Gotlands Museum har i uppdrag att förvalta ruinen. Gotlands Museum har upplåtit nyttjanderätten av ruinen till Kultudralen AB.

Sedan mitten av 1990-talet har olika försök gjorts för att få till stånd en upprustning av ruinens hårt slitna inredning från 1949 och anpassa ruinen till dagens teknik och behov.

År 2007 bildades not-for-profit-bolaget Kultudralen AB av ett tiotal musik- och kulturintresserade personer med uppgift att skapa finansiella möjligheter för en upprustning. Gotlands Museum var projektägare med Ulrika Mebus som projektledare. De programhandlingar som togs fram 2008 låg sedan som grund för den upprustning som nu skett. Se programhandlingar. Arkitekt har varit Finn Larsen, Exners Tegnestue (nu E+N Arkitektur) i Aarhus, Danmark.

Namnet ”kultudral” är en nyskapelse, ett ord som ska föra tankarna till mötet mellan katedral och kultur, mellan dåtid och nutid. Det var biskop emeritus Lennart Koskinen som skapade begreppet, men själva ruinen heter alltjämt S:t Nicolai. Det nya begreppet togs upp i ett visionsdokument, som arbetades fram i januari 2007 som underlag för en diskussion om hur det skulle kunna utvecklas till en attraktiv mötesplats.

Den 1 september 2011 gick projektet in i själva genomförandefasen varvid Kultudralen AB tog över projektet och ny projektledare blev Annica Grönhagen. Totalentreprenör har varit byggnadsbolaget PEAB.

Under några intensiva månader arbetades det ivrigt i ruinen, i ur och skur, i köld och blåst, med att gjuta gradänger, bygga valvtak, sätta glas i fönstren, bygga scen, lägga stengolv och mycket annat. Allt för att snygga upp ruinen och göra den bättre anpassad för att ta emot både besökare, brudpar, middagsgäster, artister och publik. Alla åtgärder är reversibla, d.v.s. allt i anläggningen går att plocka bort.

Peab ansvarade för ombyggnationen
som här pågår för fullt. Foto: Kultudralen AB.

Trots att projektet inte planeras vara färdigt förrän till maj 2013, återöppnades ruinen i samband med nationaldagsfirandet 6 juni 2012 i närvaro av kungaparet. Själva öppningsceremonin förrättades av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som höll tal och de 400 inbjudna gästerna bjöds på ett brett och varierat program.

Genom arkitektoniskt nytänkande har S:t Nicolais kvaliteter från 1200-talet förenats med 2000-talets teknik för ljus, ljud och komfort. S:t Nicolai Kultudral kan nu användas för större och mindre musikevenemang, teater, fester och middagar, föreläsningar och konferenser. Läs mer om genomförda evenemang här.

En servicebyggnad med toaletter och biljettkassa återstår att bygga. Arbetet med att slutföra projektet och byggnationen kommer att fortsätta under hösten-vintern 2012-2013.