Planutveckling av S:t Nicolai


1. Den äldsta kyrkan

Absidförsett kor med ett provisoriskt långhus av trä. Tidigt 1200-tal, troligen ursprungligen uppfört som faktorikyrka.

 


 2. Mellankyrkan

Nytt långhus i sten, 2½ travé, torn i väster planeras eller påbörjas. Dominikanerna tar över. Svår brand, troligen på tidigt 1250-tal.

 

3. Rakslutna kyrkan 1

Koret rivs, långhuset förlängs med 1 travé åt öster och avslutas med ett rakslutet kor. Kyrkan välves. 1250-70 tal.

 

4. Rakslutna kyrkan 2

Västgaveln rivs och kyrkan förlängs med två travéer mot väst. Praktgavel i väst uppförs.  Samtidigt som fas 3, dvs. 1250-70-tal.

 

5. Det polygonala koret

Den östligaste travén och koret rivs och ersätts med de nuvarande travéerna 5 och 6 samt det polygonala koret. 1300-talets sista tredjedel.

 

 

Huvudplan med beteckningar för pelare, travéer osv. Skrafferingar: A, B – mellankyrkan, C- Rakslutna kyrkan 1 & 2, D – Polygonala koret, E – senare igenmurningar. Efter Andersson- Söderberg.