"Välkommen till Kultudralen S:t Nicolai"

- Förstklassig och magisk kulturmiljö!

Kultudralen AB

Kultudralen AB bildades år 2007 av ett tiotal musik- och kulturintresserade personer med uppgift att skapa finansiella möjligheter för en upprustning av ruinen.

Evenemang 2021

Offentliga arrangemang anordnas fortlöpande. Kultudralen AB är endast lokalhållare och det är till respektive arrangör du vänder dig för information och biljetter. Se annonser i lokala tidningar, på kulturenso.se och på sociala medier.

Från ruin till kultudral

S:t Nicolai kyrkoruin i Visby utgör en viktig del av Världsarvet Hansestaden Visby. S:t Nicolai är en av de största ruinerna och dominerar stadens norra delar.